S T U D I A     D Z I E N N E


Algorytmy i Złożoność

Materiały dra Zwierzyńskiego tu.


Lista zajęć laboratoryjnych


 1. AiZ-Wprowadzenie. Instrukcja.
 2. AiZ-Tablice jedno- i dwuwymiarowe. Instrukcja.
 3. AiZ-Tablice dwuwymiarowe, model grafu G(n,p). Instrukcja.
 4. AiZ-Listy, model grafu G(n,k). Instrukcja.
 5. AiZ-Obsługa plików tekstowych oraz binarnych. Instrukcja.
 6. AiZ-Drzewa. Instrukcja.Platformy Programowania

Lista zajęć laboratoryjnych


 1. Wstęp do platformy .Net Framework, programowanie obiektowe w języku C#. Instrukcja.
 2. Dostęp do bazy danych za pomocą interfejsu ADO.NET. Instrukcja.
 3. Windows Presentation Foundation. Instrukcja oraz materiały.
 4. Wprowadzenie do języka Java. Instrukcja.
 5. Programowanie obiektowe w języku Java. Instrukcja.
 6. Dostęp do bazy danych za pomocą interfejsu JDBC. Instrukcja oraz sterownik.
 7. Java SE — wprowadzenie do biblioteki graficznej Swing (wzbogacone o system kontroli wersji Git). Instrukcja.
 8. JavaFX – RIA i nie tylko. Instrukcja.
 9. JEE na przykładzie JSF z wykorzystaniem Hibernate. Instrukcja.
 10. System składu tekstu Latex. Instrukcja.
 11. Wprowadzenie do Pythona'a. Instrukcja.
 12. Wprowadzenie do Javascript. Instrukcja oraz materiały .
 13. Platformy programowania dla systemów regułowych i ekspertowych. Instrukcja.Zastosowanie Technologii Informatycznych

Przykładowe projekty tutaj.


S T U D I A     N I E S T A C J O N A R N E